ASYSTENT O/N

Zakres obowiązków: Czuwanie nad rozwojem wszelkich form integracji i usamodzielniania osób niepełnosprawnychZakres obowiązków: Czuwanie nad rozwojem wszelkich form integracji i usamodzielniania osób niepełnosprawnych