Asystent nauczyciela przedszkola

Zakres obowiązków: wg programu stazu, fndusz unijny PO WER dla osób do 30 roku życiaZakres obowiązków: wg programu stazu, fndusz unijny PO WER dla osób do 30 roku życia