Asystent Kierownika Produkcji Kampra Meble

Zakres obowiązków: planowanie i organizacja pracy na hali produkcyjnej we współpracy z głównym kierownikiem;
właściwe planowanie i kompletowanie zamówień dotyczących niezbędnych materiałów wraz z nadzorem jakościowym;
bieżące raportowanie o zaawansowaniu i przebiegu prac na produkcji;
samodzielność i umiejętności kreatywnego myślenia w rozwiazywaniu problemów;
umiejętności pracy w zespole;
umiejętności pracy pod presją czasu i wyniku;
weryfikacja zamówień ich kompletności i zgodności;Zakres obowiązków: planowanie i organizacja pracy na hali produkcyjnej we współpracy z głównym kierownikiem;
właściwe planowanie i kompletowanie zamówień dotyczących niezbędnych materiałów wraz z nadzorem jakościowym;
bieżące raportowanie o zaawansowaniu i przebiegu prac na produkcji;
samodzielność i umiejętności kreatywnego myślenia w rozwiazywaniu problemów;
umiejętności pracy w zespole;
umiejętności pracy pod presją czasu i wyniku;
weryfikacja zamówień ich kompletności i zgodności;