Asystent do spraw księgowości

Zakres obowiązków: Staż dla osoby do 30 roku życia zarejestrowanej w tut. Urzędzie spełniającej kryteria projektowe.
Godziny odbywania stażu od 7.45-15.45
1.Przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.
2.Zapoznanie się z obowiązkami i uprawnieniami stażysty oraz zasadami pracy obowiązującymi u Organizatora stażu.
3.Zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania urządzeń biurowych.
4.Archiwizowanie dokumentów, tworzenie korespondencji firmy.
5.Nauka sporządzania dokumentów księgowych tj. faktur sprzedaży, zakupu dowodów wewnętrznych.
6.Poznanie obsługi programów księgowych: Mała Księgowość, Płatnik.
7.Zapoznanie się z ustawami o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych, podatkiem VAT wraz z praktycznymi aspektami tych zagadnień.
8.Zaznajomienie się z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego oraz rejestrowanie dokumentów księgowych w tych formach opodatkowania.
9.Poznanie sposobu prowadzenia ksiąg handlowych, księgowanie dokumentów zakupu, sprzedaży, kosztów, wyciągów bankowych, raportów kasowych.
10.Zapoznanie się ze sposobem kontroli rejestrów VAT, przygotowywaniem deklaracji VAT-7, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy.
11.Zdobywanie wiedzy z zakresu kadr i płac, sporządzanie list płac, deklaracji rozliczeniowych z ZUS.
12.Podsumowanie stażu.Zakres obowiązków: Staż dla osoby do 30 roku życia zarejestrowanej w tut. Urzędzie spełniającej kryteria projektowe.
Godziny odbywania stażu od 7.45-15.45
1.Przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.
2.Zapoznanie się z obowiązkami i uprawnieniami stażysty oraz zasadami pracy obowiązującymi u Organizatora stażu.
3.Zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania urządzeń biurowych.
4.Archiwizowanie dokumentów, tworzenie korespondencji firmy.
5.Nauka sporządzania dokumentów księgowych tj. faktur sprzedaży, zakupu dowodów wewnętrznych.
6.Poznanie obsługi programów księgowych: Mała Księgowość, Płatnik.
7.Zapoznanie się z ustawami o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych, podatkiem VAT wraz z praktycznymi aspektami tych zagadnień.
8.Zaznajomienie się z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego oraz rejestrowanie dokumentów księgowych w tych formach opodatkowania.
9.Poznanie sposobu prowadzenia ksiąg handlowych, księgowanie dokumentów zakupu, sprzedaży, kosztów, wyciągów bankowych, raportów kasowych.
10.Zapoznanie się ze sposobem kontroli rejestrów VAT, przygotowywaniem deklaracji VAT-7, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy.
11.Zdobywanie wiedzy z zakresu kadr i płac, sporządzanie list płac, deklaracji rozliczeniowych z ZUS.
12.Podsumowanie stażu.