Aspirant pracy socjalnej / Pracownik socjalny

Zakres obowiązków: uporwszechnianie instrumentów aktywnej integracji wobec uczestników projektu, zbieranie inforamcji dotyczącej sytuacji osób niepełnosprawnych, diagnozowanie potrzeb; współpraca z oraganizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby niepełnosrawpen, więcej informacji na stronie: www.bip.pcpr.tarnogorski.plZakres obowiązków: uporwszechnianie instrumentów aktywnej integracji wobec uczestników projektu, zbieranie inforamcji dotyczącej sytuacji osób niepełnosprawnych, diagnozowanie potrzeb; współpraca z oraganizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby niepełnosrawpen, więcej informacji na stronie: www.bip.pcpr.tarnogorski.pl