Archiwista

Zakres obowiązków: Organizowanie prac związanych z archiwizacją dokumentów, w tym w szczególności: przechowywanie i zabezpieczenie przyjętych akt oraz prowadzenie ich ewidencji; nadzór nad prawidłowością właściwego zakładania spraw i prowadzenie akt spraw, udostępnianie akt upoważnionym osobom i prowadzenie związanej z tym ewidencji; współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i odpowiedniego jej przygotowania do przekazania archiwum zakładowemuZakres obowiązków: Organizowanie prac związanych z archiwizacją dokumentów, w tym w szczególności: przechowywanie i zabezpieczenie przyjętych akt oraz prowadzenie ich ewidencji; nadzór nad prawidłowością właściwego zakładania spraw i prowadzenie akt spraw, udostępnianie akt upoważnionym osobom i prowadzenie związanej z tym ewidencji; współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i odpowiedniego jej przygotowania do przekazania archiwum zakładowemu