Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego

Zakres obowiązków: animacja czasu wolnego, pomoc w zajęciach tematycznychZakres obowiązków: animacja czasu wolnego, pomoc w zajęciach tematycznych